ประกาศผล

Advertisements

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา ของโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี 2558

แสดงความยินดีกับนักกีฬาฮ้อกกี้ หญิงในร่ม ที่คว้าเหรียญทองแดง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓

ขอแสดงความยินดี

กับนักกีฬาฮ้อกกี้ หญิงในร่ม ที่คว้าเหรียญทองแดง

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓    นครราชสีมาเกมส์

โดยนักกีฬาฮ้อกกี้หญิงโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน จังหวัดอ่างทองไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  และได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวสามโก้โดยได้คว้าเหรียญทองแดง  กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ นครราชสีมาเกมส์

 จึงขอแสดงยินดีและความชื่นชมนักกีฬา  และทีมโค้ช ผู้ฝึกสอน มาณ.โอกาสนี้

This slideshow requires JavaScript.

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสามโ้ก้วิทยาคม  โดยการนำของ ผอ.บันลือ  พลมาลา

ได้ผ่านการประเิมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓

โดยได้คะแนน  ๘๒.๐๔

ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จ

ด้วยความร่วมมือกันของของทุกภาคส่วน

ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง

1

This slideshow requires JavaScript.

เผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการเรียน-เผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1212

ราคากลางห้องเรียนอัจฉริยะ

%d bloggers like this: